İLETİŞİM

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:6/A Çağlayan / Kağıthane / İSTANBUL

Tel: 0 212 982 25 00 - 0 212 296 84 84

Fax: 0 212 232 98 23 - 0 212 233 69 29

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Fener Kalamış Caddesi Doğanbey Apt. No:91 D:3 Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 302 70 70

Fax: 0 216 302 70 73

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Reşatbey Mah. 62001 Sk. Mustafa Sevilir Apt. No:12 K:1 D:2 Seyhan / ADANA

Tel: 0 322 400 05 00

Fax: 0 322 400 05 01

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Bina No: 68 Kat: 3 D:13 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 472 26 19

Fax: 0 312 472 65 21

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Elmalı Mah. 21. Sok. Şerbetçi Apt. No:1/12 Muratpaşa/ANTALYA

Tel: 0 242 244 15 14

Fax: 0 242 244 85 92

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Çankaya Mah. Atatürk Cad. Sıdalı İş Hanı No:2 K:2 Akdeniz/MERSİN

Tel: 0 324 233 30 30

Fax: 0 324 233 70 70

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Can Apt. No: 49/5 İzmit / Kocaeli

Tel: 0 262 333 02 00 - 0 262 333 02 01

Fax: 0 262 333 02 03

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bulvarı Erman Ataman İş Merkezi No:90 K:3 D:302 Konak/İZMİR

Tel: 0 232 502 56 74

Fax: 0 232 502 56 63

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Saraylar Mah. 2.Ticari Yol, Kımıl İş Merkezi N:24 K:3 D:5 Merkezefendi/Denizli

Tel: 0 258 242 34 16

Fax: 0 258 241 98 79

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Gelincik Sk, Uphill Court Sitesi N:2D C3 Blok D:65/A Kat-1 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0 216 230 06 10

Fax: 0 216 688 81 12

E-posta: info@phillipcapital.com.tr

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN ONAY FORMU

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek aktivite, tanıtım, kampanya ve promosyonlardan haberdar olmak için Şirketimiz tarafından şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz gerekmektedir.

İzin verdiğinizde; PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin, size aktivite ve tanıtımlarla ilgili bilgi sunmasını ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermesini, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işleyerek, size telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz.

Bu bilgiler sadece iletilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. kişilerle gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimize çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya Şirketimiz bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilirsiniz.
x
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verilerin işlenmesinin amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirmek; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmektir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, PhillipCapital İştirakleri ve iştiraklerinin işbirliği içinde olduğu şirketler ile diğer 3. kişilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Genel Müdürlük, Şubeler, Elektronik İşlem Platformu ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ
Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin Bilgilendirme’de belirtilen kapsamda işlenmesini kabul ederim.
 
 
x