VİOP’ta Teminatlandırma

Vadeli İşlem Piyasaları’nda işlem yapmak isteyen tüm alıcı ve satıcılar, sözleşme hükümlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesini garantilemek amacıyla, Aracı Kurumlar’daki hesaplarına belirli bir oranda teminat yatırmak zorundadırlar. Bu teminat oranları, her bir sözleşme için ayrı ayrı VOB tarafından belirlenmiştir.

Vadeli İşlem Piyasası’nın temelini teminat sisteminin etkin işleyişi oluşturmaktadır. VOB’da işlem yapmak üzere yatırılan teminat, basit bir depozito olmasının ötesinde, yatırımcı olarak piyasada karşı karşıya kalınan zararların veya elde edilen karların yansıtılacağı, günlük uzlaşmanın gerçekleşeceği, böylelikle tüm yatırımcıların karşı taraf kredi riskini merkezi bir Takas Kurumu’na devredebileceği bir işlem karşılığı niteliğindedir.

Emir verildiği zaman teminat hesabına yatırılması gereken tutara Başlangıç Teminatı denir. Başlangıç teminatını yatırdıktan ve alım/satım işlemini gerçekleştirdikten sonra hesapta bulunması gereken teminat tutarına Sürdürme Teminatı denir. Eğer hesaptaki teminat tutarı sürdürme teminatı seviyesine veya altına düşerse, Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call)yapılarak hesaptaki teminat tutarının başlangıç teminatı seviyesine getirilmesi istenir. Teminat tamamlama çağrıları seansın bitiminden sonra uzlaşma fiyatının açıklanmasıyla birlikte yapılır. Her sözleşme için sürdürme teminatı, başlangıç teminatının %75’i oranındadır.