VİOP’ta Teminatlandırma

Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN) algoritmasını kullanır.  Portföy bazında teminat hesaplamasına esas teşkil edecek parametreler Takasbank tarafından belirlenir ve duyurulur.  Risk yönetimi ve teminatlandırma yöntemine ilişkin olarak Takasbank Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde BISTECH Marjin Yöntemi algoritmasını kullanır.

BISTECH Marjin Yöntemideğişik fiyat ve volatilite (oynaklık) değişim seviyelerine dayalı olarak oluşturulan

senaryolar arasından maksimum risk göz önünde bulundurularak, teminat tutarı portföy bazında hesaplanmaktadır.

**Aracı kurumlar müşterilerinden risk yönetimi çerçevesinde Borsa ve Takasbank tarafından belirlenmiş teminat tutarlarından daha fazlasını talep edebilirler.

Takasbank teminat tutarının başlangıç teminatı tutarının altına inmesi durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Teminat tamamlama yükümlülüğünü ertesi gün saat 15:00’a kadar ek teminat yatırılarak veya pozisyon azaltılarak yerine getirilmediği takdirde otomatik pozisyon kapatma sistemi devreye girer gerektiği kadar pozisyon piyasa fiyatından kapatılarak teminat tamamlama yükümlülüğü yerine getirilir.

Takasbank, Takasbank Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Piyasada gerçekleştirilen işlemlerde merkezi karşı taraftır.

Takas esaslarına ilişkin olarak Takas Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Sayın Müşterimiz,

Kurban Bayramı tatili süresince ülkemiz piyasaları kapalı olacağından, yatırımcılarımızın zarar görmesinin önlenmesi ve eksi bakiye oluşması riskinin azaltılmasını teminen, Sözleşmemizin “Teminat ve Takasa İlişkin Esaslar” maddelerine istinaden, aşağıda yer alan  VİOP kontratlarında Kurumumuz tarafından teminat artışı yapılması kararı alınmıştır.

 Başlangıç Teminat Tutarı
USDTRY1.005 TL.
EURTRY1.110 TL.
XAUUSD160 USD.
XAUTRYM120 TL.